Radmar Olkusz

Polityka prywatności i Cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  PPUH Radmar 32-300 Olkusz ul.Mickiewicza16 tel 32-7543430 501-293-103
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia oferty, wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 b) RODO.
  Podanie danych osobowych jest warunkiem sporządzenia takiej oferty i/lub zawarciaumowy i jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie zostanie sporządzonaoferta i/lub nie zostanie zawarta umowa.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji umowy do :

a) Producent oferowanych towarów;
b) współpracujące z Administratorem firmy montażowe.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia :
  1. a)  prawo do informacji,
  2. b)  prawo dostępu do danych osobowych,
  3. c)  prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  4. d)  prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
  5. e)  prawo do ograniczenia przetwarzania,
  6. f)  prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o

   ograniczonym ich przetwarzaniu,

  7. g)  prawo do przenoszenia danych osobowych,
  8. h)  prawo do sprzeciwu,

  i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

 3. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i wdowolnej formie.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, do celów statystycznych i marketingowych.

Przeczytaj tekst poniżej, żeby dowiedzieć się więcej na temat cookies.

 

Co to są cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Mechanizm ciasteczek został wymyślony przez byłego pracownika Netscape Communications – Lou Montulliego.

 

Zastosowanie

Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.

Część serwisów korzysta z ciasteczek jako sposobu przenoszenia między stronami loginu i zaszyfrowanego hasła (rozwiązanie mniej bezpieczne) lub też spreparowanej informacji o zalogowaniu (rozwiązanie bezpieczne), dzięki czemu nie jest konieczne logowanie na każdej podstronie. Wyłączenie obsługi ciasteczek uniemożliwia często zalogowanie się, co może być rozwiązane poprzez przechowywanie danych o zalogowaniu po stronie serwera, zawsze jednak użytkownik musi zostać w jakiś sposób zidentyfikowany (np. poprzez identyfikator sesji zawarty w adresie URL).

 

Blokowanie ciasteczek

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony).

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

źródło informacji: Wikipedia